Connect – cooperate – grow

Lokalne akcijske skupine (LAS) skrbijo za animacijo in informiranje lokalnega prebivalstva, izvajanje postopkov za izbor projektov, pripravo poročil in strategij lokalnega razvoja (SLR), zato so upravičena do dodatnih, namenskih sredstev. Ta vključujejo tekoče stroške in stroške animacije, stroške preučevanja zadevnega območja ter pripravo in izdelavo SLR.

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije lokalnega okolja je namenjena tudi za pomoč potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij. Ravno za ta namen je bila ustvarjena aplikacija CONZEPT CLLD, saj boste z njo pridobili celovito projektno pisarno, hitro okvirili ideje s pristopom “od spodaj navzgor” in tudi lažje spremljali odobrene projekte.

CONZEPT CLLD je tako upravičen do sofinanciranja EU oz. vodilnega sklada vaše lokalne akcije skupine do 100%!!!

Skupaj zmoremo spremeniti svet na bolje, zato razmišljajmo globalno in delujmo lokalno!

 

 

 

Digitalne rešitve, s.p.

Orožnova ulica 3

3000 Celje

Slovenia, EU

sl_SISL